אלימות לא פואטית ברומן "לימסול" של ישי שריד

איך נראית פרוזה על מוסד השב"כ וחוקריו, כיצד האלימות המכוננת את הישראליות הופכת למילה כתובה, כיצד ניתן לפוגג את האכזריות מבלי להקפיא בשפה הכתובה שוב ושוב את דימוייה הסטריאוטיפיים ואת גבולות השיח הצרים שלה. זהו תהליך עדין שמצריך עיבוד מתוחכם לתהליכים חברתיים אל תוך מטפורות מגוונות, דוברים שונים ותחבולות פואטיות. ישי שריד מנסה לדווח על תהליך של שינוי החל בנפשו של חוקר שב"כ, אך התנהלותו במרחב זה דורשת בירור מעמיק יותר.