מדליקי הפנסים בליקוי המאורות: אבי אליאס על "אדומה" בעיתון אנשים

מדליקי הפנסים בליקוי המאורות: אבי אליאס על "אדומה" בעיתון אנשים