הטובים לפשע

מה אני חש כשאני שומע את דן חסכן המצפון חלוץ, כשהוא מתראיין למוסף שבוע ומרגיש רק דפיקה קלה בכנף בביצוע פשעי המלחמה שלו.