די לקיבוץ

זוהר אביטן מציע פתרון להצבעה האתנית שנערכה בבחירות הפנימיות במפלגת העבודה.

נתונים מעוררי ספק: מכתב פתוח לחברי מפלגת העבודה בתנועה הקיבוצית

זוהר אביטן במכתב פתוח לחברי מפלגת העבודה בתנועה הקיבוצית