מי ייתן את הדין על הבדידות: בידוד אסירים ועצירים בבתי הכלא בישראל

בידוד אינו פתרון לגיטימי גם לגבי כלואים המהווים סיכון ביטחוני או הנמצאים בסכנה מפגיעה בהם על ידי כלואים אחרים. ההגדרה הקובעת "סיכון לביטחון" מאמר על בידוד אסירים ועצירים בבתי הכלא בישראל