Di dema hevpeyvîna kar kar de

אני מגיש לכם מכתב שנשלח ביום שבת האחרון למפלגת השמאל הגרמנית ופורסם כמעט בשלמותו. הייתי בין החותמים על המכתב עם דרישות לכמה שינויים שלא התקבלו, כי המכתב נסגר בנוסח הנוכחי. יחד עם זאת אני מפרסמו בבלוג עם התגובות אליו, בכדי לתאר דיונים על החזון המשותף לשני העמים שמתרחש לא רק בישראל/פלסטין, אלא גם בגרמניה. דיונים אלו יוסיפו יום אחד למטען הרעיוני שיכריע את צורת העתיד.