עושה חשבון בלי לעשות חשבון: על רומאן אמריקאי מאת יהונתן גפן

עושה חשבון בלי לעשות חשבון: על רומאן אמריקאי מאת יהונתן גפן