מדוע פוטר מירון בנבנשתי מעיתון "הארץ"

מדוע פוטר מירון בנבנשתי מעיתון "הארץ"