מצווה יהודית קדושה

"פעולה אחת ביום" חוזרת! למען תושבי בית סוריכ והפעם הנושא גישה חופשית לאדמה וכבוד האדם, ומאבק נגד משטר ההיתרים המשפיל והמיותר שהמנהל האזרחי מחיל על מרחב התפר – השטח הפלסטיני הכלוא בין הגדר לבין הקו ירוק.