זאת תהיה המלחמה האחרונה

גם נתניהו וגם הפלסטינים דחו את הצעתו של הנשיא האמריקאי לחדש את תהליך השלום במתווה הידוע – שתי מדינות לשני עמים. אולי דווקא הסירוב יוליד דרכים חדשות לסיום הסכסוך.

מעשה חברתי של אומץ לב ותקווה

יואל שליט, אחיו של גלעד שליט, ויערה חברתו, במעשה אמיץ לב החזירו את התקווה כי העם יסמן נכונה את המטרה בביקורתו שקרי הממשלה.

תנו לחמאס להרגיש שניצח | נמרוד קמר

בכל פעם שהערבים ניצחו אותנו, או לפחות הרגישו שניצחו קרה דבר אחד: הם רצו לעשות שלום. בכל פעם שאנחנו ניצחנו הייתה עוד מלחמה. דוגמאות: הקמת המדינה, 1948. הערבים הרגישו שהפסידו שלא קיבלו את הצעת החלוקה ולכן פתחו במלחמת העצמאות אותה ניצחנו בוודאות מה שלא הוביל לשלום. 1956, מלחמת קדש. המצרים הפסידו את סיני והודו בזה, מה שהשאיר להם תיאבון לעוד מלחמה. 1967, מלחמת ששת הימים. ישראל ניצחה בטירוף. נוצר בום כלכלי, היבריס ודחף לעוד מלחמה אם רק יתגרו בנו טיפה. 1973, מלחמת יום כיפור. ישראל ניצחה ניצחון טריטורי ומבצעי ענק. איכשהו הרושם של העם מצרי היה שישראל הפסידה. מצרים מכרה לציבור שלה ניצחון מוחץ, מהלך הסברה פנימי מעולה. ברבות הימים נפתח "מוזיאון ניצחון אוקטובר 73" (ביקור חובה בסל התרבות של תלמידי קהיר). כך נוצרה האפשרות לשלום בין העמים, מה גם שישראל לא הרגישה שניצחה לגמרי, ההקאה על חטא והאבידות היו רבות מידי. לא צריך בשום פנים ובאופן לשאוף לכזאת מלחמה נוספת, אך אין טובה ממנה להדגיש את הבדלי דעת הקהל והרגש הלאומי בינינו לבינם.