חתן על ארבע: ספר מפתיע המהלך בין שתי תרבויות

“חתן הולך על-ארבע” | טוואדה יוקו
תרגום ואחרית דבר: מיכל דליות-בול, הוצאת אסיה, 2019, 132 עמ’. 

הסופרת טוואדה יוקו, שנולדה בשנת 1960 ביפן ועברה להתגורר בגרמניה בשנת 1982, מצליחה בשתי הנובלות בספרה “חתן הולך על-ארבע” לעמוד בתווך שבין השפות: התרבות היפנית, מחד גיסא, והתרבות הגרמנית, מאידך גיסא. ההגירה יוצרת אצל יוקו מעין אלמגם ספרותי מעניין, שלא כל כך מוכר, ומתורגם יפה לתוך העברית. המשך קריאת הפוסט "חתן על ארבע: ספר מפתיע המהלך בין שתי תרבויות"