האשכנזיות מעבר לטופז ולאח הגדול

דעתי על ההתבטאויות של דודו טופז כנגד המבקר והעיתונאי יהודה נוריאל