דו-לאומיות יהודית-ערבית: עקרון מתבקש וחזון | חררדו לייבנר

הביקורת העמוקה כלפי הציונות מחייבת אותנו להציע חזון חיים אלטרנטיבי. לא מספיק לבקר ולהתנגד, צריך גם להצביע על כיוון אחר. במהלך השנתיים האחרונות עשינו כברת דרך משמעותית בדיונים, במאבקים, בפעילויות מסוגים שונים. כל הפעילות הזאת, הרעיונית והמאבקית כאחד, מצמיחה תובנות ומצמיחה התנסות אנושית, קטנה ושולית עדיין, אשר מצביעות על האפשרות לחזון לחיים משותפים, חיים מחוץ לגדרות הציונות והקולוניאליזם המערבי. לכן, החזון שבו אנחנו דנים איננו בגדר אוטופיה, חלום מושלם ובלתי אפשרי.