אירופה, לכי לעזאזל / יובל גלעד

יובל גלעד מתבונן ביחסי הכוח הפוסטקולוניאליים בין המזרח-התיכון ובין אירופה. הוא מבקש שהאיזור המזרח-תיכוני יקבל ממד אוטונומי בדיאלוג הפנימי המתרחש בתוכו.