“פרוזה שאינה תלויה בגחמות השוק”

הגעתי להשתולל קצת בפלסטינא. ורותח בלב

זרוק ודפוק ביצירה החברתית: מהקמת גרילה תרבות למכללת שנקר

קפיצת ראש לתוך בריכת שתי כתבות/פוסטים על הפעילות החברתית שלי בעשור האחרון.

נותן ספרים בכדי שיהיה מקום לעוד: “האסון מתחיל בארוחת עסקים” – טיימאאוט תל אביב

איזה ספר הייתי מעמיד עליו את הסלון כולו? ואיזה ספר לא סיימתי? הכול בשאלון של טיימאאוט לכבוד הספר החדש

נקודת העקירה ממש בפתח העלים: השאלון באתר “מעמול”

תשובות שלי לשאלות מגוונות שהוצבו על ידי מור דרעי במדור “מעמול” באתר הסטודנטים של מכללת ספיר

השגחה מחדש על ‘החפש המבוהל’: קריאה בשיר “קראקס” ליעקב ביטון

דיון מורכב באמצעות שירה חברתית עכשווית תוכל בו בזמן להפקיע את ההקשרים ולחדור ליסודות הלאומיות כפי שנוסחו עוד במרכז אירופה. בסיום תהליך הפרשנות נייצר מחדש את שיווי משקל החברתי כהצבעה על אופק מחשבה רצוי, אשר מציעה הפואטיקה של יעקב ביטון כפי שמתבטאת בשיר “קראקס”.