עלייתו של אינטלקטואל לאומי

ההתמקמות של יעקב רבינוביץ בשדה הפובליציסטיקה בתקופה הראשונה של כתיבתו, 1904-1912 יעקב רבינוביץ נולד (12.10.1875) בוולקוביסק, אשר היתה שייכת לפולין ואח”כ לרוסיה הלבנה (בלארוס). אביו הרב ר’ אברהם אהרון היה תלמיד חכם ונפטר בדמי ימיו. אמו, חיה הדסה לבית וינוגרדסק, שלחה אותו להתחנך בבית סבו ר’ מאיר יונה. בין השנים 1904–1900 יצא לאוניברסיטה בעיר ברןהמשך לקרוא "עלייתו של אינטלקטואל לאומי"