רחוק מהפסגה: על הספר "לוויה בצהריים של ישעיהו קורן"

הספרות בישראל חגה במעגלים סביב עצמה. אך מהו העצם העומד במרכזה. יש הבדל גדול בין ההגדרה של הספרות העברית לבין הספרות הישראלית. הספרות "העברית" היא דקה וצרה והספרות הישראלית אמורה לכלול את כל מי שנמצא בטריטוריה של ישראל. בשביל לזהות את הספרות "העברית" עלינו לקרוא היטב בין השורות של אלו המגדירים אותה מחדש. כך עלינו לשאול כיצד ספרים, סופרים, עורכים, מעניקי פרסים ומבקרים מעניקים לה משמעות מחודשת. הסופר שירצה להתקבל למשפחת הספרות "העברית" יתבקש לשמור על גבולות הסיפור הלאומי. באופן פרדוכסלי שמירה על הנחות יסוד אלו תאפשר לדמויותיו מרחב אינסופי של התנגדות, מרד אדיפלי, הרג, הרס, בגידה, שבירת מוסכמות, ניתוץ פרות קדושות, וכל סוג אחר של תשוקה יצרית.