נקודת העקירה ממש בפתח העלים: השאלון באתר "מעמול"

תשובות שלי לשאלות מגוונות שהוצבו על ידי מור דרעי במדור "מעמול" באתר הסטודנטים של מכללת ספיר

איפה שדיקטטורים לא יורים במפגינים

– –

הכיוון מזרח 13: היציע המזרחי נוטל רשות דיבור – דיון ביקורתי על כדורגל

היציע המזרחי נוטל רשות הדיבור: דיון ביקורתי על כדורגל