איך עובד סוציאלי עני יכול לדאוג למטופלים?

העובדים הסוציאליים בישראל משתכרים פחות משכר המינימום, נאלצים להשלים הכנסה בעבודות מזדמנות וטובעים בעומס של מאות תיקים. מה יגידו העניים, האמהות החד הוריות והזקנים אם העובדים שבאים להציל אותם, גם הם קורבנות של אותו דיכוי כלכלי?