כתב העת לרוחב – توطئه – להביט בחורבן בעיניים פקוחות

כתב-העת "לרוחב", של גרילה תרבות שערכנו יחדיו: תאמר מסאלחה, נעמה גרשי, אלמוג בהר ועבדכן הנאמן – עלה בימים אלו לרשת, והוא ניתן להורדה חינם. ההשקה תהיה ב-1.8 בבית העם בתל-אביב, ובהמשך בירושלים. אני שמח להביא את פתח הדבר של כתב העת לקוראי "המבוקש מס' 2"