באמת לא מעניין אותה: על השירה של רני שחר

"רוב האוכלוסייה בישראל היא אוכלוסית העולם השלישי או לפחות מוצאה בעולם השלישי. הפלסטינים הם עשרים אחוז מהאוכלוסייה, בעוד שהמזרחים שרובם מארצות העולם השלישי (מרוקו, אלג'ריה, מצרים, עיראק, אירן, והודו וכד') הם חמישים אחוז נוספים מהאוכלוסייה. על פי קריאה זו שבעים אחוז מאוכלסי ישראל מוצאם מהעולם השלישי (וכמעט תשעים אחוז מהאוכלוסייה אם כוללים את תושבי הגדה המערבית ואת הגדה)".[1]