להחזיר את החיילים הביתה

איאן בראון יחד עם שינייד קוראים להחזיר את החיילים הביתה. השיר מכוון את חיצי כנגד ארה"ב וישראל. ביקורת כזו יכולה להביא לא מעט ביקורת פנימית בחוגים יהודים על אנטישמיות הטבועה באלו המבקרים את פעולות ישראל וארה"ב. איני מתכחש לכך. אבל אם אנו מבקשים לייצר מסורת דמוקרטית עלינו להתחייב לעקרונות שכאלו. בתוך כך עלינו לכבד את המוסדות הבינלאומיים והמקומיים.