רגע מפתח בדיון על הריכוזיות

כמה מילים על המלצות ועדת הריכוזיות