אזעקת ח' ו-ע' | עמית ברין

מדוע ישנה גזענות אנטי מזרחית בפרסומות ברדיו בישראל. איך אפשר להילחם בגזענות שכזאת?