מי יודע כמה מרוויח הרמטכ"ל?

מי יודע כמה מרוויח הרמטכ"ל? 

האסון מתחיל בכתיבה

על הכתיבה