מגילה, קמע וטמפון: על שירת השוטטות של ברכה סרי

על שירת השוטטות של ברכה סרי

על השירה מלאת החסד של ברכה סרי

על השירה מלאת החסד של ברכה סרי