צמרמורת, דם, פוליטיקה ומפלצות: על היעדר סרטי אֵימה בקולנוע הישראלי

מה הסיבה להיעדר סרטי אימה ישראלים ומהי האימה המסתתרת בהיעדר