"דיב וריפ בברלין"

הרומן שלי "הפרס" זכה להיכלל במומלצי "מעריב" לקראת שבוע הספר תוכלו למצוא אותו בדוכני הוצאת פרדס כמו כן, הספר כרגע במבצע באתר עברית וכך כתב ירון פריד: