מונוגמיה

המחזה "מונוגמיה מנסה להראות את אחורי הקלעים האלימים של יצירת המשמעות בחיינו. אבל העיבוד האנגלי למציאות הישראלית לא צולח.