מרחבי התנגדות בספר אדומה: על שירת פועלים, מחאת משוררות ופירוק והרכבה

תחום השירה מסתמן היום כאחת ההתרחשויות התרבותיות הנוקבות המאתגרות את מנגנוני השליטה של הממסד, המדינה, הניאו-ליברליזם והשמרנות הבורגנית. אדומה: אנתולוגיית שירה מעמדית הייתה לאחת מאסופות השירה המצליחות ביותר, ומעל לשלושת אלפים עותקים שלה נמכרו עד היום במחיר של שעת עבודה (עשרים שקלים). את האסופה יזמו שלושה כתבי עת: מעין, הכיוון מזרח ואתגר והיא יצאה לאור ב-1 במאי 2007. האסופה היא פרי של שיתוף פעולה דו-לאומי ברמה של העורכים והעורכות. בנוסף, האסופה מחזיקה בתוכה שורה של נרטיבים שונים כחלק מחזון רב-תרבותי. אחד מן הנרטיבים הללו הוא הנרטיב המזרחי, וכך אפשר לקרוא למשל כיצד התפתחה השירה המזרחית בשיריהם של המשוררים והמשוררות המזרחיות