שירה: "מעולם לא אמרתי לאישה"

"מעולם לא אמרתי שאני רוצה לחיות איתה לעד/ מעולם לא רציתי לגעת בנצח עם אהובה/ אך איתך/ אך לצדך".

'מימונה' מונוטונית וחד– גונית באשדוד | נהוראי מ' שטרית |

הסופר נהוראי מ' שטרית מביא את חוויותיו מהמימונה. נקודת המבט שלו ביקורתית והיא עושה דה מיסטיפיקציה לאירוע ולמסגרתו.

רחוק מהלב | יריב מוהר |

על גורלם של המשתכנזים כפי שהיכה בי במפגש משפחתי