שאלת שעון הקיץ ופונדמנטליזם חילוני ואנטי-מזרחי מתייג

הקמפיין בעד הארכת שעון הקיץ מציג ניתוחים כלכליים המנמקים כיצד המהלך יסייע למשק הישראלי, אבל לא פעם נחבאים בו גם שנאת חרדים וליבוי מתח חילוני-דתי בישראל. אנו מגלים שאלות זהות עמוקות ובלתי פתורות, העולות על פני השטח ומחפשות את פתרונן, אך לא בשיסוי אוכלוסיות ובמדיניות אקסקלוסיבית אפשר לקרב לבבות. אנו זקוקים לשיח חדש, שיוציא אותנו מהמחזוריות שבה כלואים המושגים שמציבים את החילוני באור ואת הדתי בחושך.

כולם מדברים על סטטוס קוו, אבל אף אחד לא מדבר על צדק

– –