דרום הר חברון במתקפה / יוסי יעקב

יוסי יעקב מספר ומדגים את ההידרדרות ביחס הצבא, המנהל האזרחי והמתנחלים לתושבים הפלסטינים של דרום הר חברון.

מצווה יהודית קדושה

"פעולה אחת ביום" חוזרת! למען תושבי בית סוריכ והפעם הנושא גישה חופשית לאדמה וכבוד האדם, ומאבק נגד משטר ההיתרים המשפיל והמיותר שהמנהל האזרחי מחיל על מרחב התפר – השטח הפלסטיני הכלוא בין הגדר לבין הקו ירוק.