הון שלטון – עולם תחתון: על גירוש ופינוי כפוי של משפחות מביתם ומהמרחב הציבורי בישראל

לאט לאט מסולקות אוכלוסיות מוחלשות מלא מעט ערים בארץ, אם על ידי אילי נדל"ן ואם על ידי ביורוקרטיה נוראית שמניחה את הכסף לפני האנשים. טור חדש במאקו מספר על המאבק האחרון להחזרת משפחת נפתלי מאור יהודה לביתה