מקומה של המדיה במלחמות מיותרות והפגנה מול ביתו של "חלוץ"

התקשורת במלחמה זו הופקדה בידי גנרלים ואקס גנרלים וכל מי שקשור לעולם הביטחוני. דווקא בעולם זה, הביטחון נפקד. הביטחון האישי הפך בדיחה, הביטחון האזורי החל להתערער ונפקד מקום הפלסטינים, הנשים, אנשי שלום, פעילים חברתיים, היסטוריונים וכד'. כשהגיעו דמויות, בעלי דעות אחרות, שביקשו עתיד אחר למזרח התיכון, הפרשנים תייגו אותם והשתיקו אותם. ההשתקה לוותה במחשבה שאנשי צבא, בתקופת מלחמה מיותרת שכזו, הם היחידים שיכולים לתפקד. כל שאלה של מצפון, רגש, מוסריות, חוק בינלאומי ועוד נאסרה. לא צפינו בדיון אמיתי בסיבות, תוצאות ואפשרויות תגובה ופעולה אחרות במלחמה מיותרת זו.