מפעלו החינוכי של רבי יעקב אבוחצירא | נהוראי [מאיר] שטרית

'אביר יעקב' הוא תואר שהוענק לרבי יעקב אבוחצירא עוד ממרוקו, שלא זכה להגיע לארץ- ישראל (בשנת 1880). כמאתיים שנה עברו מאז הגיע רבי יעקב למרוקו ותקע יתד במקומו הראוי. מאמר תמציתי זה של נהוראי [מאיר] שטרית בא בעקבות הרצח הנתעב שאירע בבאר- שבע על- ידי יהודי לרב גדול בישראל.