משוררים משוכללים: על ספרי השירה החדשים מאת לאה שניר, אמיר אור ורחל חלפי

משוררים משוכללים: על ספרי השירה החדשים מאת לאה שניר, אמיר אור ורחל חלפי

והגירת סבי וסבתי לא נרגעה בי

והגירת סבי וסבתי לא נרגעה בי