כולם מדברים על סטטוס קוו, אבל אף אחד לא מדבר על צדק

– –

תשוקה פראית

הלב שקפא הפשיר …