על הדור השלישי המזרחי, גרילה תרבות וערס פואטיקה

הטור שלי "ישראלי באודסה": על הדור השלישי המזרחי, גרילה תרבות וערס פואטיקה – הגירסא המלאה לדברים שהתפרסמו בהארץ

שדרגו לדור השלישי: על תהודות זהות – הדור השלישי כותב מזרחית ב"כביש ארבעים"

שדרגו לדור השלישי: על תהודות זהות – הדור השלישי כותב מזרחית ב"כביש ארבעים"

תהודות זהות: הדור השלישי כותב מזרחית

תהודות זהות: הדור השלישי כותב מזרחית