מה עושה הצבא חוץ מאשר להילחם: ביקורת על הספר "זהויות במדים: גבריות ונשיות בצבא הישראלי"

מה עושה הצבא חוץ מאשר להילחם: ביקורת על הספר "זהויות במדים: גבריות ונשיות בצבא הישראלי"