ישראלי בברלין: מתפללים לשם יתברך אללה ואכבר

לא נסעתי לברלין בכדי להיות פרשן באל־ג'זירה, אבל המכתב הזה לא עוזב אותי. מפקד חטיבת גבעתי כותב שצריך להכרית את האוייב, ואני נזכר בעמלק