המשוררת חגית בת אליעזר על השקת ספרי "בגדד | חיפה | ברלין" בקפה שפירא