עובדת זרה / ענת זכריה – מדור "באסטה"

שיר חדש של ענת זכריה שהתפרסם במדור באסטה בהעוקץ