עופרה עופר אורן על "ממזרח יתפרץ הר געש"

מתי שמואלוף, האם "ממזרח יתפרץ הר געש"? הדברים התפרסמו לראשונה באתר של עפרה עופר אורן.