עכשיו כְּשֶאַת רחוקה ממני | יעל משעלי

פואמה חדשה של המשוררת יעל משעלי