להחזיר את המופשט להקשר שבו הוא נכתב: ביקורת על "זכרונות מעונה מתה" של ראובן מירן

הביקורת התפרסמה ב"עיתון 77", גיליון 327-328, ינואר – פברואר 2008, עמודים 10-11.