משורר בין יבשתי: על התקבלות האסופה שלי

מה קורה עם האסופה של שיריי שפורסמה ואיך התקבלה גם בישראל וגם ביבשות אחרות…