על קמעות וכתיבה בשכונה שלי

בכדי לכתוב אני צריך מרחב של קמעות. יצורים קסומים אלו הופכים שולחן כתיבה פשוט מעץ לכישוף מחומר בלתי ידוע, ללא ראשית וללא אחרית.

בזהירות ובאירוניה: עיון ביצירה של פאהד חלבי

בציורים, רישומים ועבודות וידיאו, מאתגר פהד וחותר פאהד חלבי תחת ההגמוניה