משא האדם הזקור – הערות מתודולוגיות על תיעוד הפין

הרצון לתעד את הפין גדול מן הפין עצמו. הרצון לתעד את הפין הינו, למעשה, אינסופי. אך למרות הרצון, יש לו, למתעד הפינים, כמה בעיות. הנה הן לפניכן.