האומץ של שלמה מעוז

רחוק מהלב | יריב מוהר |

על גורלם של המשתכנזים כפי שהיכה בי במפגש משפחתי