האומץ של שלמה מעוז

Racing Racing, 1934, oil on canvas by Gerald Sargent Foster | cc: flickr By cliff1066™
מוזר שבישראל מותר לדבר על הדרה של נשים, אבל על הדרה של מזרחים אסור. Racing Racing, 1934, oil on canvas by Gerald Sargent Foster | cc: flickr By cliff1066™

פרשת הפיטורים של מעוז מצביעה על היעדר פלורליזם בישראל המשך קריאת הפוסט "האומץ של שלמה מעוז"

רחוק מהלב | יריב מוהר |

Day 207  Alienation vs. Alien Nation.  Day 207 of 365 (for TOTW: "Juxtaposed"). cc: Flicker. Some rights reserved by pasukaru76
Day 207 Alienation vs. Alien Nation. Day 207 of 365 (for TOTW: "Juxtaposed"). cc: Flicker. Some rights reserved by pasukaru76

על גורלם של המשתכנזים כפי שהיכה בי במפגש משפחתי

המשך קריאת הפוסט "רחוק מהלב | יריב מוהר |"